MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Berkley Glup!! CRABBY Sản phẩm có ướp mùi hiệu quả bất ngờ !!

Các mặt hàng luôn luôn có sẵn↓
“Người thật việc thật” 😍😍😍
Lại là Berkley Glup!! CRABBY 🎣🎣🎣
Số lượng cùng loại còn rất ít tại cửa hàng !!
Màu sắc hiển thị tốt cũng là một lợi thế cho câu cá.
#tackeberry #japanshop #berkleygulp #crabby
Đại Quang Minh Điểm câu thú vị mà cần thủ yêu thích đều biết đến !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *