CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Những sản phẩm được bảo hành tại Tackleberry đều có giấy bảo hành của nhà sản xuất.

Những sản phẩm không có kèm theo giấy bảo hành thì không có bảo hành.

Quy trình và thời gian bảo hành.

  • Hầu như tất cả các sản phẩm của Tackleberry đều sản xuất tại Nhật, nên khi nhận bảo hành thì chúng tôi phải gửi sản phẩm qua Nhật để bảo hành. Vì vậy thời gian sẽ mất khoảng 2 tháng để bảo hành sản phẩm.
  • Khi nhận được yêu cầu bảo hành từ khách hàng thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra sản phẩm xem tình trạng lỗi, hư hỏng là do nhà sản xuất hay do khách hàng làm hư. Từ đó đưa ra hướng giải quyết cho khách hàng.
  • Nếu sản phẩm lỗi do nhà sản xuất thì chúng tôi sẽ gửi sản phẩm về hãng để bảo hành. Khách hàng được miễn phí bảo hành, phí gửi và nhận hàng. Thời gian để gửi sản phẩm qua Nhật sửa chữa và nhận sản phẩm về sẽ mất khoảng 2 tháng.
  • Trường hợp lỗi do khách hàng thì chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về chi phí sửa chữa và thời gian bảo hành, nếu khách hàng đồng ý thì chúng tôi sẽ tiến hành gửi sản phẩm qua Nhật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *