MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

シマノ ピットブル 8 + SHIMANO PITBULL 8+ #1.5/200m

803,000

シマノ ピットブル 8 +
SHIMANO PITBULL 8+
#0.4 – – 9.3lb – – 4.2kg
#0.5 – – 12.2lb – – 5.5kg
#0.6 – – 14.8lb – – 6.7kg
#0.8 – – 18.5lb – – 8.4kg
#1.0 – – 23.1lb – – 10.5kg
#1.2 – – 27.1lb – – 12.3kg
#1.5 – – 31.8lb – – 14.4kg
Giá: 803.000đ/cuộn
Hàng đã có sẵn tại cửa hàng
https://fish.shimano.com/ja-JP/product/gears/line/braided/a155f00000c53r9qab_m.html
#Shimano #Pitbull8plus #Pitbull12 #Pitbull8 #PitbullG5 #Pitbull4 #Fishingstore #TackleBerry #Dây_Pe #lure

Categories: ,

MAKER PRODUCT