MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

トラギアTIPTOPTRGR TIPTOP C636ML (sold out)

1,936,000

トラギアTIPTOPTRGR TIPTOP C636ML
Dài: 1.92m
Số khúc: 6 ( rút )
Thu gọn: 41cm
Nặng: 93g
Đường kính: 1.4mm/11.6mm
Lure: 5~18g
Tải chì: #3~#25
Line max Nylon: 6~14lb
Carbon: 98%
Khoen Fuji
Made in China
Rank New
Cần rút máy ngang , kèm hộp, túi , sổ thông tin
Giá: 1.936.000
#TRGR #tackleberrytrgr #tiptop #fishinglure #fishingstore #tackleberry

MAKER PRODUCT