MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Gamakatsu NEZAKANA OU 根魚王 – 15号 (SOLD OUT)

66,000

Gamakatsu NEZAKANA OU 根魚王 – 15号

đường kính 1.07mm

giá 66000 / 1 túi 10 cái

MAKER PRODUCT