MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

渓匠 30m – 0.3号

145,000

  • Đường kính: 0.090mm
  • Độ nhạy cao
  • Chống cọ sát tốt
  • Dây không dính trực tiếp vào cần khi tiếp xúc với nước
  • Màu dây mắt thường quan sát rõ
  • Khi dây tiếp xúc với nước không nở.
Categories: ,

MAKER PRODUCT