渓匠 30m – 0.5号

242,000

  • Đường kính: 0.117mm
  • Độ nhạy cao
  • Chống cọ sát tốt
  • Dây không dính trực tiếp vào cần khi tiếp xúc với nước
  • Màu dây mắt thường quan sát rõ
  • Khi dây tiếp xúc với nước không nở.

MAKER PRODUCT