渓流 50m – 0.6号

220,000

  • Đường kính: 0.128mm
  • 100% chất liệu Nylon
  • Độ nhạy cao
  • Dây không dính trực tiếp vào cần khi tiếp xúc với nước
  • Màu dây mắt thường quan sát rõ
  • Khi dây tiếp xúc với nước không nở.

MAKER PRODUCT