MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

SBL-55M シングル55バーブレス(ミノー用)8

77,000

SBL-55M シングル55バーブレス(ミノー用)
( Lưỡi đơn Chỉ phù hợp sử dụng cho mồi minnow – đủ các size tại cửa hàng )
Size #4 – 10 cái
Size #6 – 11 cái
Size #8 – 12 cái
Size #10 -12 cái
Size #12 – 12 cái
Sản xuất tại Nhật
Giá: 77.000/1 túi
http://www.owner.co.jp/search/761/

MAKER PRODUCT