MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

𝐃𝐀𝐈𝐖𝐀 𝐏𝐑 𝟏𝟎𝟎

640,000

𝐃𝐀𝐈𝐖𝐀 𝐏𝐑 𝟏𝟎𝟎
6.3:1
Drag max: 5kg
Nặng: 190g
Dây: Nylon 14lb/120m, 12lb/100m
Chiều dài 1 vòng quay: 65cm
Bạc đạn: 3/1
Rank AB
Tình trạng máy đã qua sử dụng, trầy xước ít, kèm hộp
Giá: 902.000
𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐨̀𝐧: 𝟔𝟒𝟎.𝟎𝟎𝟎

Categories: , ,

MAKER PRODUCT