MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

𝐒𝐡𝐢𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐋𝐗 𝐃𝐂 𝟕𝟏𝐗𝐆 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎

4,510,000

𝐒𝐡𝐢𝐦𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐋𝐗 𝐃𝐂 𝟕𝟏𝐗𝐆 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟎
8.2:1
Chiều dài 1 vòng quay 88cm
Drag max 5kg
Nặng 210g
Bạc đạn 7
Nylon 12lb/100m , 14lb/90m , 16lb/80m , 20lb/65m
Rank A
Tình trạng máy ngang tay quay bên trái đã qua sử dụng
Kèm hộp, sổ thông tin, dầu theo máy
Vòng quay nhẹ, các điểm trên máy đẹp
Rõ âm thanh DC
Giá: 4.510.000

Categories: ,

MAKER PRODUCT