MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

𝙎𝙝𝙞𝙢𝙖𝙣𝙤 𝙎𝙘𝙤𝙧𝙥𝙞𝙤𝙣 𝘿𝘾 𝟭𝟬𝟭𝙃𝙂

4,950,000

Model 2017
7.2:1
chiều dài 1 vòng
quay 77cm
Drag max 5.5kg
Trọng lượng 215g
Bearing 8
Nylon 12lb/120m , 14lb/100m , 16lb/85m , 20lb/70m
Rank AB
Tình trạng máy ngang tay quay bên trái đã qua sử dụng, điểm trầy xước nhỏ không đáng kể, tình trạng vòng quay nhẹ , tổng thể các vị trí trên máy đẹp
kèm hộp và sổ thông tin

MAKER PRODUCT