MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

07 metanium mg (SOLD OUT)

1,603,000

6.2:1
Drag max: 5kg
Bạc đạn: 8/1
Nặng: 170g
Chiều dài 1 vòng quay: 66cm
Dây: 12lb/120m, 14lb/100m, 16lb/85m
Rank B-

MAKER PRODUCT