MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

13 CERTATE 2506H (sold out)

4,851,000

 • Model 2013
 • 6.0:1
 • Nặng: 240g
 • Drag max: 3kg
 • Chiều dài 1 vòng quay: 90cm
 • Bạc đạn: 10/1
 • Nylon: 4lb/170m – 5lb/140m – 6lb/100m
 • Pe: #0.8/130m – #1.0/100m
 • Sản xuất tại Nhật
 • Rank B+
 • Tình trạng máy đã qua sử dụng
 • Kèm hộp, túi và sổ thông tin
 • Máy điểm trầy ít, vòng quay nhẹ, có xào ít

MAKER PRODUCT