MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

15 aldebaran 51

3,148,000

6.5:1
Chiều dài 1 vòng quay: 65cm
Drag max: 4.5kg
Nặng: 134g
Bạc đạn: 9/1
Nylon: 10lb/100m, 12lb/80m, 14lb/70m
Rank B+

MAKER PRODUCT