16 CERTATE 1003

4,510,000

  • 4.8:1
  • Nặng:205g
  • Drag Max: 2kg
  • Chiều dài 1 vòng quay60cm
  • Bạc đạn10/1
  • Nylon: 2lb/150m; 3lb/100m; 4lb/90m
  • PE: 0.3号/120m; 0.4号/100m
  • Made in Japan
  • Rank B
  • Kèm hộp

MAKER PRODUCT