MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

16 engetsu bb 101hg (SOLD OUT)

1,290,000

5.5:1
Chiều dài 1 vòng quay: 59cm
Drag max: 5kg
Nặng: 185g
PE #1/200m
Bạc đạn 4/1
Rank B

MAKER PRODUCT