18 WORLD SHAULA 1702R-2

11,190,000

 • Dài: 2.03m
 • Số khúc: 2
 • Thu gọn: 130cm
 • Nặng: 150g
 • Đường kính: 1.8mm
 • Lure: 7~28g
 • Jig: max 160g
 • Nylon: 12 ~ 25lb
 • PE: max 2.0
 • Cán: 252mm
 • Type: R
 • Carbon: 99.9%
 • No. 38115
 • Rank B+
 • Tình trạng cần máy ngang 2 khúc đã qua sử dụng
 • Kèm túi và 2 đai bó cần
 • Điểm trầy tập chung ở PAT Và nhiều điểm trầy nhỏ ở khúc cầm.

MAKER PRODUCT