MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

19slx mgl 71hg (SOLD OUT)

1,551,000

7.2:1
Chiều dài 1 vòng quay: 72cm
Drag max: 5.5kg
Nặng: 195g
Nylon: 12lb/100m, 14lb/90m, 16lb/80m
Tay quay 42mm
Bạc đạn 4/1
Rank B

MAKER PRODUCT