MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

19SLX MGL 71HG (SOLD OUT)

3,212,000

 • 7.2:1
 • Chiều dài 1 vòng quay: 72cm
 • Drag max: 5.5kg
 • Nặng: 195g
 • Nylon: 12lb/100m 14lb/90m 16lb/80m
 • Tay quay: 42mm
 • Bạc đạn: 4/1
 • Rank A
 • Tình trạng máy ngang tay quay bên trái đã qua sử dụng
 • Không kèm phụ kiện
 • Vòng quay nhẹ
 • Máy tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT