MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Abu Garcia OCEANFIELD 2500H/2500SH(sold out)

1,804,000

Abu Garcia OCEANFIELD 2500H/2500SH
5.8:1
Drag max: 5kg
Nặng: 265g
Chiều dài 1 vòng quay: 82cm
Nylon: 8lb/150m, 0.235/150m
Pe: #1.5/150m
Made in China
Rank N
Hàng mới kèm hộp, túi, sổ thông tin và 1 spool 2500SH

MAKER PRODUCT