MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Abu Garcia Zoom Safari ZMSC – 464L ( ĐÃ BÁN )

2,772,000

Abu Garcia Zoom Safari ZMSC – 464L
Dài: 1.37m
Số khúc: 4
Thu gọn: 41.4cm
Nặng: 90g
Lure: 2g ~ 8g
Line: 4 ~ 8lb
Rank A
Tình trạng cần máy ngang 4 khúc hàng mới

MAKER PRODUCT