MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

abu revo black 10

5,863,000

10.1:1
Thu dây: 105cm
Drag max: 8kg
Nặng: 245g
Bạc đạn 7/1
Dây: 0.33mm/100m
Rank C
Phụ kiện: Kèm hộp

MAKER PRODUCT