MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

abu revo elite akatsuki (SOLD OUT)

3,030,000

7.1:1
Chiều dài 1 vòng quay: 78cm
Drag max: 5.5kg
Nặng: 195g
Line: 0.3mm/145m
Bạc đạn 10
Rank B+

MAKER PRODUCT