ACE 6号 – 60m

495,000

  • Lực tải: 6.6kg
  • Đường kính: 0.405mm

MAKER PRODUCT