AIR EDGE MB 644L/MLS – ST

4,030,000

 • Dài: 1.93m
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 57cm
 • Nặng: 101g
 • Đường kính: 1.0mm / 10.4mm
 • Lure: 1.75g ~ 10.5g
 • Dây: 4 ~ 10lb
 • Carbon: 99%
  ( cần máy đứng 4 khúc. Đọt độ Cứng L còn lại ML )
 • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)