AIREDGE MB 644UL/LS

5,280,000

 • No. 05807105
 • Chiều dài: 1.93m
 • Số khúc: 4khúc
 • Chiều dài thu gọn: 53cm
 • Trọng lượng: 98g
 • Đường kính ngọn: 1.2mm
 • Đường kính gốc: 9.9mm
 • Tải mồi: 0.9~7g
 • Lure: 1/32~1/4oz
 • Dây: 3~8lb
 • Cacbon: 99%
 • Made in China
 • Rank AB (Hàng vẫn còn nguyên nhưng trên bề mặt có vết trầy nhẹ)
 • Kèm túi

MAKER PRODUCT