MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Basic Gear Light Salt Game Finetail

66,000

Basic Gear LIGHT SALTWORM
Size 2ich ( 50mm )
Phù hợp sử dụng lưỡi từ 1.5cm ~ 1.9cm
Phù hợp khi sử dụng jighead size #8
Giá: 66.000/ 10 con

MAKER PRODUCT