BASS BEAT III BBC-652MH III

1,991,000

  • Dài: 1.96m
  • Số khúc: 2
  • Thu gọn: 102cm
  • Đường kính: 2.0mm
  • Nặng: 127g
  • Lure: 10g ~ 28g
  • Line: 8 ~ 20lb
  • Carbon: 98%
  • Rank New
  • Kèm túi đựng cần

MAKER PRODUCT