Bass Beat III BBS-642ML III

1,991,000

 • Dài: 193cm
 • Số khúc: 2
 • Thu gọn: 100cm
 • Nặng: 121g
 • Đường kính: 1.4mm
 • Lure: 3.5g ~ 10g
 • Line: 6~14lb
 • Carbon: 98%
 • Khoen HARD FUJI
 • Rank New
 • Kèm túi đựng cần
 • 2 đai bó cần

MAKER PRODUCT