BENKEI BIC 704H (複製)

2,920,000

 • HẾT HÀNG
 • Cần máy ngang 4 khúc
 • Chiều dài: 2.13m
 • Thu gọn: 56cm
 • Lure: 10.5gr-15.4gr
 • Dây: 12-25lb
 • Action: Regular Fast
 • Rank A
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Phụ kiện kèm túi

Description

 • Made in China

MAKER PRODUCT