BERRY LINE – Fluoro 100m – 1.5号

198,000

  • Đường kính: 0.209mm
  • Tải trọng: 6lb

MAKER PRODUCT