MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

BLACK MAX BMAX3 – L (SOLD OUT)

1,507,000

7.4:1

Chiều dài 1 vòng quay: 66cm

Drag max: 6kg

Nặng: 202g

Bạc đạn: 5

Nylon (-m): 16lb – 115m

Rank AB

MAKER PRODUCT