CALCUTTA CONQUEST BFS HG -LEFT

9,977,000

 • Model 2017
 • 6.7:1
 • Chiều dài 1 vòng quay: 68cm
 • Drag max: 4kg
 • Nặng: 200g
 • Bạc đạn: 12 S A-RB + 1
 • Fluor: 8lb/45m
 • Sản xuất tại Nhật
 • Rank A
 • Tình trạng máy ngang tay quay bên trái đã qua sử dụng
 • Kèm hộp, túi và sổ thông tin
 • Máy tổng thể đẹp, Vòng quay nhẹ

MAKER PRODUCT