CALCUTTA CONQUEST DC 201

10,285,000

 • Model 2019
 • 4.8
 • Drag max: 6kg
 • Nặng: 260g
 • Nylon: 14lb/145m 16lb/120m 20lb/100m
 • Chiều dài vòng quay: 57cm
 • Tay quay: 42mm
 • Bạc đạn: 12/1
 • Rank AB
 • Hàng đã qua sử dụng, máy tay trái
 • Kèm hộp, túi và dầu máy

MAKER PRODUCT