MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

CARBON TROUT GAME 60f

858,000

Chiều dài: 1.80m

Số khúc: 2

Nặng: 91g

Bán kính: 1.3/ 7.5mm

Thu gọn: 94cm

Lure max: 1-7g

Line: 3-8lb

Chất liệu: Cacbon (90%)

Category:

MAKER PRODUCT