CHRONARCH MGL 151XG

4,048,000

 • 8.1:1
 • Drag max: 4.5kg
 • Nặng: 190g
 • Chiều dài 1 vòng quay: 86cm
 • Nylon: 12lb/130m 14lb/110m 16lb/100m
 • Bạc đạn: 8/1
 • Model 2017
 • Rank B+
 • Tình trạng máy ngang tay quay bên trái đã qua sử dụng. Không kèm phụ kiện
 • Điểm trầy nhỏ có ít trên dưới bề mặt máy.
 • Dấu trầy mờ
 • Khi xoay có xào

MAKER PRODUCT