Colors STCS 554LS AY

2,600,000

 • Dài: 165cm
 • Số khúc: 4
 • Thu gọn: 45cm
 • Nặng: 91g
 • Lure: 0.2 ~ 5g
 • Line: 1 ~ 4lb
 • Pe: #0.2 ~ 0.8
 • Rank AB
 • Tình trạng cần máy đứng 4 khúc đã qua Sử dụng
 • Kèm ống đựng cần
 • Điểm trầy ít
 • Tổng thể đẹp

MAKER PRODUCT