MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Daiwa Blazon Mobile Baitcasting Model 666TMB

1,650,000

Dài 1.98m
Số khúc 6(rút)
Thu gọn 45cm
Nặng 127g
Lure 3/16oz~5/8oz(5.25g~17.5g)
Line 7~16lb
Rank B+
Tình trạng cần máy ngang đã qua sử dụng
Kèm túi, điểm trầy xước nhỏ trên cần có thể nhìn thấy, vị trí cán bần ố màu có rạng, bên dưới cán Eva có bụi bẩn.

MAKER PRODUCT