DAIWA CATALINA AP J63MHS

6,820,000

 • Dài: 1.91m
 • Số khúc: 2
 • Thu gọn: 100cm
 • Nặng: 205g
 • Đường kính: 2.4mm / 10.9mm
 • Jig: 90g ~ 210g
 • Pe: #3 ~ 4
 • Carbon: 97%
 • Khoen Fuji Sic
 • Rank B+
 • Tình trạng đã qua sử dụng
 • Kèm túi
 • Điểm trầy có thể nhìn thấy ở khúc đọt
 • Bên trong vòng sứ của khúc cán cầm không Bóng mượt ( xem ở hình )

MAKER PRODUCT