MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

DAIWA CERTATE 2506(sold out)

5,313,000

MODEL 2016
4.8:1
nặng: 240g
Drag: 3kg
Chiều dài 1 vòng quay: 72cm
Bạc đạn: 10/1
Nylon: 4lb/170m 5lb/140m 6lb/100m
Pe: #0.8/130m #1.0/100m
Sản xuất tại Nhật
Rank B+
Tình trạng đã qua sử dụng
Không kèm phụ kiện
Điểm trầy ít bên dưới máy
Vòng quay nhẹ

MAKER PRODUCT