MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Daiwa Crest LT 2500S(sold out)

1,243,000

5.3:1

Chiều dài 1 vòng quay: 75cm

Drag max: 5kg

Nặng: 235g

Bạc đạn: 4

Dây Nylon: (-m): 6lb-100m

Dây PE: 1-140m

Rank N

MAKER PRODUCT