MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Daiwa Native Trout PURELIST 64LB-4.V (sold out)

2,910,000

Daiwa Native Trout PURELIST 64LB-4.V
Chiều dài 1.93m
số khúc 4
thu gọn 53cm
trọng lượng 98g
đường kính 1.4mm/8.4mm
lure 2~10g
line 2~6lb

MAKER PRODUCT