MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Daiwa Revros LT2000S (SOLD OUT)

1,665,000

5.2:1

Chiều dài 1 vòng quay: 68cm

Drag max: 5kg

Nặng: 200g

Bạc đạn: 4/1

Dây PE: 0.5-170m

Dây Nylon: 4lb.-100m

Rank N

Category:

MAKER PRODUCT