MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

Daiwa – Shore Jiggi Hook – SS

110,000

Daiwa – Shore Jiggi Hook – SS
size
#1/0 4g
#1 4g
#1 2g
#1/0 2g
Giá 110.000/ túi 4 cái

MAKER PRODUCT