MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

DAIWA SHORE JIGGING ASSIST SUPER LIGHT ダイワ ショアジギアシスト スーパーライト

99,000

●Tên sản phẩm: Shore Gi Gear Assist SS Super Light Glow Tin Cell
●Kích thước: SS
●Số lượng: 3
●Trọng lượng tương thích (g): 1 đến 1,5

Category:

MAKER PRODUCT