STEEZ 103HL ULTRA SMOOTH FEEL

4,158,000

  • Tốc độ 1 vòng quay: 7.1
  • Trọng lượng: 160gr
  • Lực tải tối đa: 4kg
  • Bạc đạn: 11/1
  • Chiều dài 1 vòng quay: 75cm
  • Dây: 16lb/100m, 20lb/80m
  • Rank C (Hàng còn mới nhưng thay đổi một số bộ phận nhỏ)
  • Made in Japan
Categories: , ,

MAKER PRODUCT