MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM

DAIWA T3 SV8.1R-TW (SOLD OUT)

3,000,000

8:1

Chiều dài 1 vòng quay: 86cm

Drag max: 5kg

Nặng: 190g

Bạc đạn: 8/1

Dây: 12lb – 60m, 14lb – 50m

Rank B+

Categories: , ,

MAKER PRODUCT