Daiwa Tatula LT 2500S-XH Model 2018

3,586,000

Rank B+
Tình trạng đã qua sử dụng
Không kèm phụ kiện
Máy trầy rất nhiều
Vòng qoay nhẹ

MAKER PRODUCT