MON~FRI: 10:00AM to 21:00PMㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ SAT~SUN: 10:00AM to 19:00PM
Sale!

Daiwa Tatula LT 2500S-XH Model 2018

2,180,000

Rank B+
Tình trạng đã qua sử dụng
Không kèm phụ kiện
Máy trầy rất nhiều
Vòng qoay nhẹ

MAKER PRODUCT