SUPER X-WIRE #1.2 – 200m

627,000

  • Dây PE – X8 5 màu ( cách 10m là một màu )
  • 27lb/12kg

MAKER PRODUCT